เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

สนามลู่ปั่นเจริญสุขมงคลจิตหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE” เป็นนามพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

ตัวสนามเป็นความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ที่ต้องการสนับสนุนให้ทุกคนสนใจออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน โดยเป็นการทำเพื่อสังคมและประชาชนโดยแท้จริง โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ในปี 2557 


สนามปั่นจักรยานแห่งนี้
ยังถูกยกให้เป็น 1 ใน 5 เส้นทางปั่นจักรยานในสนามบินที่ดีที่สุดในโลก จากรายงานของ CNN

กรีนเลน

ถูกสร้่างขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 โดยมีลูปั่นขนาด 23.5 กิโลเมตร จำนวน 2 ลู่ กรีนเลน เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นตั้งแต่เริ่มสร้าง ซึ่งถูกสนับสนุนโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) หลังจากนั้นไม่นาน กรีนเลนถูกเลือกให้เป็น "ลู่ปั่นจักรยานของสนามบินที่ดีที่สุด" โดย CNN Travel ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

มี.ค. 2557

การเป็นบรรษัทบริบาล สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์

วิสัยทัศน์นี้ถูกเสนอจากหลายฝ่ายที่มีความรักและความหลงใหลในการปั่นจักรยาน รวมถึงความตั้งใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่แสนสนุกจากการปั่นจักรยานกับคนที่รักการปั่นจักรยานให้มากที่สุด ด้วยวิสัยทัศน์นี้ทำให้เกิดโครงการด้านบรรษัทบริบาล สนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์

2558

สกายเลน

"สกายเลน" เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 มีการสร้างลู่ปั่นสีฟ้าที่มีเอกลักษณ์ การใช้งานเทคโนโลยี SNAP สำหรับการเข้าลู่ปั่น นอกจากนี้ยังมีการสร้างลานจอดรถที่สามารถรองรับรถได้ถึง 1,530 คัน สร้างห้องสุขา และจุดพักทั้ง 3 จุดภายในลู่ปั่น

ธ.ค. 2558

พันธมิตรและสิ่งอำนวยความสะดวก

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรหลัก จุดประสงค์คือการพัฒนาสถานที่ที่ปลอดภัย เต็มไปด้วยความสุข และสร้างเสริมสุขภาพให้ผู้เข้าใช้งาน เด็กๆ ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย ลู่ปั่นสำหรับเด็ก ลู่ปั่นเด็กสำหรับทรงตัว​ ศูนย์พยาบาล ลู่ปั่นม่วง ทางด่วนสำหรับมืออาชีพที่ต้องการปั่นเร็ว จุดพักที่สามารถจอดจักรยาน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสำหรับอุปกรณ์จักรยาน และบริการอื่นๆ

2559

สนามเจริญสุขมงคลจิต

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานชื่อ "สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต" และทรงร่วมพระราชพิธีเปิด สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พ.ย. 2559

โครงการในอนาคต

เรายังคงดำเนินการพัฒนาและสืบทอดวิสัยทัศน์ที่เรามีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสถานที่ที่ปลอดภัย เต็มไปด้วยความสุขและเสริมสร้างสุขภาพ สำหรับสาธารณชนที่มีมาตรฐานระดับโลก รวมถึงการตระหนักถึงการเป็นบรรษัทบริบาล ถ้าท่านมีวิสัยทัศน์เดียวกันกับเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ - [email protected]

2563+

พันธมิตร

ผู้สนับสนุนของเรา

ผู้สนับสนุนของเรา มีวิสัยทัศน์ที่จะทำโครงการนี้เพื่อสังคมและคนไทยทุกคน โดยจะทำให้สนามแห่งนี้เป็นสนามลู่ปั่นจักรยานระดับเวิลด์คลาส และเป็นจุดหมายของนักปั่นทั่วโลก

บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

ทอท.เป็นผู้ให้พื้นที่ในการก่อสร้าง สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต เนื่องจากเดิมเป็นพื้นที่สำหรับเป็นแนวกั้นน้ำท่วมรอบสนามบินสุวรรรภูมิ พื้นที่ภายใต้การดูแลของ ทอท. คุณประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. เป็นจุดเริ่มต้นของการทำลู่ปั่นจักรยานรอบสนามบินสุวรรณภูมิ จึงอยากสร้างเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายสำหรับประชาชน ในการสร้างความสุขให้ทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ในแง่ของสุขภาพเท่านั้น แต่ยังตอบโจทย์ในแง่ของการออกกำลังกายเพื่อให้มีความสุขของทั้งครอบครัวด้วย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SCB เป็นผู้จัดหาเงินทุน ออกแบบและบริหารงาน เป็น1ใน2ของผู้ร่วมก่อตั้งหลักสนามลู่ปั่นเจริญสุขมงคลจิตแห่งนี้ เนื่องด้วย ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย เป็นนักปั่น เมื่อมาปั่นที่สนามและเห็นถึงปัญหาของสนาม จึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาสนามลู่ปั่น จากนั้นได้มีการพูดคุยกับคุณประสงค์ พูนธเนศ ผู้บริหาร ทอท. เพื่อพัฒนาสนามลู่ปั่นแห่งนี้ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถมาใช้บริการได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยาน

พันธมิตรของเรา

ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ใจดีที่ยอมลงทุนกับโครงการเพื่อสังคม(CSR)โครงการนี้ โดยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย สำหรับเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และครอบครัว สังคมกลุ่มนักปั่นจักรยาน ที่มาปั่นและออกกำลังกาย ที่สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต