ศูนย์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

เจริญสุขมงคลจิตมีทุกอย่าง

ที่นักปั่นต้องการ

ศูนย์อาหาร

มีศูนย์บริการอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้าลู่ปั่นที่สามารถรองรับนักปั่นและผุ้มาใช้บริการ

 

อาหารที่นี่ราคาไม่แพง เป็นอาหารปรุงสุก สด สะอาด เพื่อสุขภาพ นักปั่นส่วนใหญ่สามารถมองเห็นจักรยานของตนขณะรับประทานอาหาร เนื่องจากการออกแบบที่วางจักรยานในแนวตั้ง ซึ่งมีความเรียบง่ายและประหยัดพื้นที่

ดูรายชื่อร้านค้า

ร้านค้าร่วมรายการ

ร้านค้าที่ร่วมรายการ อาทิเช่น True Coffee, 7-Eleven, Cafe Amazon, KFC, Golden Place, Inthanin ดูรายชื่อร้านค้า

ภายในสนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต สามารถใช้จ่ายซืออาหารโดย SNAPและQR Code 

อาหารเพื่อสุขภาพ

น้ำผลไม้ปั่น

อาหารสด ปรุงใหม่ ทุกวัน

พื้นที่รับประทานอาหารกว้างขวาง

แกลอรี่รูปภาพ